Bazardofurniture

Pegaso

100% solution dyed acrylic

Content: 100% Tempotest Solution Dyed Acrylic

Gr/ln: 13.5

Light fastness: 7-8

 

PEGASO 22

PEGASO 56

PEGASO 74

PEGASO 81

PEGASO 1091

PEGASO 1524

PEGASO 1678

PEGASO 1721

PEGASO 2520

PEGASO 3079

PEGASO 8512

PEGASO 8694

PEGASO 19426

PEGASO 41677